TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện hiệu suất môi trường của chúng tôi và đặt giá trị lớn vào công việc chúng tôi làm để hỗ trợ các cộng đồng.

MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Tính bền vững là một trong những nguyên tắc cốt lõi thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Jaguar liên tục thúc đẩy các ranh giới của sự đổi mới để cải thiện tính bền vững trong suốt vòng đời hoàn chỉnh của những chiếc xe, từ thiết kế và sản xuất đến hiệu suất và khâu xử lý cuối cùng.

TƯ DUY CẤP TIẾN

TƯ DUY CẤP TIẾN

Trong sản xuất, chúng tôi đã cắt giảm 70% lượng nước sử dụng trong các nhà máy của mình, giảm được 54% tổng lượng chất thải đưa đến bãi rác và tạo ra hệ thống bảng điều khiển năng lượng mặt trời trên mái nhà lớn nhất thế giới tại Trung tâm Sản xuất Động cơ ở Anh. Chúng tôi cũng cam kết tìm nguồn cung ứng nhôm tái chế nhiều hơn trong sản xuất của mình và đảm bảo các nhà cung cấp hàng đầu của chúng tôi tuân thủ các hoạt động tốt nhất vì sự bền vững.