CÂU HỎI CHUNG

OPEN ALL
Khí thải lái xe thực tế (RDE) là gì?
Ai thực hiện cac bài thử nghiệm RDE?
Các thủ tục để chạy thử nghiệm là gì?
Các xe được thử nghiệm trong những loại môi trường nào?
Khi nào RDE được triển khai?

CÂU HỎI VỀ DỮ LIỆU KHÍ THẢI

OPEN ALL
Mã TA là gì?
Loại động cơ đẩy là gì?
Cấu hình của khối xi-lanh là gì?
Bộ sạc Aspirat là gì?
Loại EGR (tuần hoàn khí thải) là gì?
PMRH là gì?
PMRL là gì?
Chia sẻ thử nghiệm Ts là gì?
Độ lệch của âm lượng tối đa là gì?

Kết quả kiểm tra khí thải lái xe thực tế (RDE), như được xác định theo quy định EC 2017/1151 (được sửa chữa và sửa đổi sau đó) có thể được truy cập miễn phí, tại:


https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data


Dữ liệu giám sát RDE, được thu thập phù hợp với quy định EC 692/2008 (như được sửa đổi sau đó) có thể được truy cập bằng công cụ tìm kiếm ở trên.


Mọi thắc mắc liên quan đến khí thải RDE hoặc WLTP, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: WLTPenq@jaguarlandrover.com