KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG

Tất cả các mẫu xe Jaguar hiện đều được Bảo dưỡng theo lịch trình Miễn phí trong 5 năm hoặc 65.000 km1, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đèn báo khoảng thời gian bảo dưỡng xuất hiện sau mỗi 13.000 km1 hoặc 12 tháng, tùy điều kiện nào xảy ra trước, cho bạn biết khi nào cần thiết lên lịch bảo dưỡng xe.
Một số chủ sở hữu có thể muốn thay dầu động cơ thường xuyên hơn yêu cầu, nếu xe có tỷ lệ hành trình ngắn hoặc vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Các dịch vụ bổ sung này có thể được thực hiện trên cơ sở khách hàng trả thêm phí.
1Số dặm tối đa và khoảng thời gian bảo dưỡng sẽ khác nhau tùy theo kiểu xe và động cơ. Việc thay thế các bộ phận hao mòn không bao gồm trong dịch vụ Bảo trì theo lịch.