BẢO HIỂM PHỤ TÙNG & PHỤ KIỆN

BẢO HIỂM PHỤ TÙNG & PHỤ KIỆN

BẢO HIỂM MỘT NĂM CHO PHỤ TÙNG & PHỤ KIỆN

Với gói bảo hành một năm này, nếu bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào cần được sửa chữa hoặc thay thế, công việc sẽ được thực hiện bởi Đơn vị Sửa chữa ủy quyền của Jaguar, miễn phí. Bảo hành một năm này bao gồm mọi phụ tùng hoặc phụ kiện chính hãng được mua từ đại lý Jaguar, đơn vị sửa chữa ủy quyền của Jaguar hoặc nhà phân phối phụ tùng ủy quyền của Jaguar.

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các phụ tùng và phụ kiện của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và độ tin cậy của Jaguar, vì vậy chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn các phụ tùng và phụ kiện chính hãng của Jaguar cho xe của bạn. Các phụ tùng và phụ kiện khác chưa được Jaguar thử nghiệm và kiểm duyệt, vì vậy chúng tôi không thể đánh giá chất lượng của chúng. Bất kỳ thiệt hại gây ra bởi các bộ phận hoặc phụ kiện Jaguar không chính hãng đều không được bảo hành.