HỖ TRỢ TRÊN ĐƯỜNG

HỖ TRỢ TRÊN ĐƯỜNG

Bạn có thể dựa vào sự hỗ trợ trên đường của chúng tôi, bất kể tình huống nào, cho dù bạn ở đâu. Tất cả chúng tôi yêu cầu là xe của bạn đang được bảo hành. Số cần gọi là 0800 246 844 .

LIÊN HỆ

Số điện thoại hotline của chúng tôi được quản lý bởi nhân viên kinh nghiệm và mở 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm.
Số cần gọi là 0800 246 844.


Khi bạn gọi tới, chúng tôi sẽ hỏi bạn các thông tin:

-Họ tên bạn
-Vị trí của bạn
-Số đăng ký hoặc số VIN của xe bạn
-Mô tả ngắn về tình trạng
-Số điện thoại liên lạc

Nếu xe của bạn liên quan tới một vụ tai nạn, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn mô tả thiệt hại và cho chúng tôi biết chi tiết về những người liên quan.

*Tình trạng chung
Lưu ý tất cả các cuộc gọi đến trung tâm Hỗ trợ trên đường của Jaguar đều được ghi lại để giúp chúng tôi kiểm tra bất cứ điều gì mà không rõ ràng hoặc không đầy đủ. Ghi chép cũng có thể được sử dụng cho đào tạo.