80 NĂM JAGUAR

80 NĂM JAGUAR

BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR

80 năm thương hiệu Jaguar cũng có nghĩa là 80 năm của biểu tượng thiết kế. Chúng tôi chỉ ghi lại một số khoảnh khắc thiết kế quan trọng của chúng tôi trong tám thập kỷ qua. Gia đình Jaguar ngày nay sẽ không như vậy nếu không có những mẫu xe này.

BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR - 1935 - 1959

BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR - 1935 - 1959

Phần một cho thấy những năm đầu tiên của sự phát triển từ 1935 - 1959. Chúng tôi bắt đầu với phiên bản Jaguar đầu tiên tới hành trình thành công của xe đua và tạo ra phân khúc sedan thể thao tiên phong.
BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR - 1960 - 1996

BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR - 1960 - 1996

Gia đình Jaguar đã thay đổi theo thời đại, nhưng dòng máu trong từng thành viên cho đến ngày nay thì đều rất rõ ràng. Trong phần hai, chúng tôi bắt đầu với những năm 1960 và chứng kiến việc tạo ra những di sản mang tính biểu tượng hơn. Đây là thời điểm thiết kế Jaguar thực sự hình thành, và vẫn đang truyền cảm hứng đến tận những chiếc xe ngày nay.
BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR - 1997 - 2016

BƯỚC TIẾN TRONG THIẾT KẾ: 80 NĂM JAGUAR - 1997 - 2016

Thiết kế của Jaguar đã được hồi sinh trong thiên niên kỷ mới. Nó phát triển, xây dựng trên những năm gần đây nhưng vượt lên trên và thoát khỏi một số phong cách thiết kế hồi tưởng và bảo thủ. Nó bắt đầu có một viễn cảnh hoàn toàn mới. Phần lớn, điều này được thúc đẩy bởi Ian Callum, Giám đốc thiết kế của Jaguar từ năm 1997. Hai thập kỷ sau đó đã thổi sức sống mới vào gia đình Jaguar, lấy cảm hứng và sức sống từ quá khứ và tái hiện nó cho đến ngày hôm nay.