VỀ JAGUAR

VỀ JAGUAR

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Integrity
 
Chúng tôi tin rằng kinh doanh nên được thực hiện một cách công bằng, trung thực và minh bạch. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm phải được công chúng kiểm tra.
 
Thấu hiểu
 
Tôn trọng, nhân ái và nhân đạo: chúng tôi quan tâm tới khách hàng của mình và các đồng nghiệp trên toàn thế giới.
 
Xuất sắc
 
‘Đủ tốt’ không bao giờ là đủ. Chúng tôi hướng tới chuẩn mực cao nhất có thể theo cách chúng tôi làm và trong chất lượng của những chiếc xe, những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 
Đoàn kết
 
Thành công là kết quả của việc xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ, cùng có lợi với các đồng nghiệp, đối tác và khách hàng trên toàn thế giới.
 
Trách nhiệm
 
Chúng tôi luôn có trách nhiệm với các quốc gia, các cộng đồng nơi chúng tôi làm việc. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo mỗi người đều có lợi khi làm việc cùng chúng tôi.

  

"Lòng đam mê và cam kết của toàn bộ đội ngũ là động lực cho những thành công của chúng tôi."


DR. RALF SPETH

CEO, Jaguar Land Rover