NUÔI DƯỠNG TÀI NĂNG

Vì chúng tôi đánh giá rất cao thiết kế, nên việc nuôi dưỡng những tài năng tương lai trong và ngoài nước Anh rất có ý nghĩa với chúng tôi. Sau tất cả, một thiết kế tuyệt vời làm cho thế giới cảm thấy như một nơi tốt hơn.

NÂNG CẤP TƯƠNG LAI CỦA THIẾT KẾ

Có một quá khứ lừng lẫy trong thiết kế xe hơi, chúng tôi cũng đồng thời là một công ty hướng tới tương lai. Vì vậy, chúng tôi nuôi dưỡng tài năng thiết kế mới. Ví dụ, chúng tôi làm việc với các sinh viên trong các cuộc thi thiết kế, ở các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Họ là tương lai của thiết kế. Chúng tôi cam kết vì một tương lai tươi sáng.