NGHỆ THUẬT ĐẾN TỪ THIẾT KẾ

NGHỆ THUẬT ĐẾN TỪ THIẾT KẾ

TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NHỮNG NGHỆ SĨ TRẺ

Jaguar tổ chức sự kiện nhằm tìm ra 5 trong số các nghệ sĩ và các nhà thiết kế truyền cảm hứng nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) với cuộc thi thiết kế XE. Những người tham gia được giao nhiệm vụ thiết kế một tác phẩm nghệ thuật độc đáo lấy cảm hứng từ Jaguar XE mới.