PHỤ TÙNG DI SẢN JAGUAR

PHỤ TÙNG DI SẢN JAGUAR

MỞ RA THẾ GIỚI NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ MỚI

Đảm bảo hành trình E-type của bạn luôn đạt chuẩn mực cao của Jaguar, một bộ hoàn chỉnh gồm 30 tấm khung thân xe đã sẵn sàng cho mẫu xe cổ biểu tượng này. Được tái tạo bằng công nghệ CAD 3D tiên tiến, mỗi tấm khung xe là một bản tái tạo chính xác như nguyên bản của mẫu E-type Series 1.

XEM E-TYPE CỦA BẠN HỒI SINH

Kỹ thuật mới nhất cho xe cổ Jaguar