DẦU NHỚT JAGUAR CASTROL

DẦU NHỚT JAGUAR CASTROL

DẦU CASTROL

Mọi động cơ Jaguar đều bắt đầu vòng đời của nó với dầu nhớt Castrol bên trong. Điều này cũng có nghĩa là khách hàng của Jaguar nhận được loại dầu chất lượng tương tự trong quá trình bảo dưỡng theo khuyến nghị của Jaguar khi chế tạo chiếc xe .